Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Oznámení zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

DOKUMENTACE – stanovení dobývacího prostoru Týnec nad Labem – Jelen (10.53 MB)

Každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. 

Do textové části oznámení lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/EIA) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), kód záměru OV1248.