Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2019 – O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ